ชื่อโครงงาน : การออกกำลังกาย

ผู้จัดทำ : น.ส.อรพิมพ์  นามบุดดี

ครูผู้สอน : พ่อครูคเชนทร์  กองพิลา

คำถามของโครงงาน : 1. การออกกำลังกายมีประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันอย่างไร

2. การออกกำลังกายมีข้อดีและข้อเสียต่างกันอย่างไร

3. เราควรออกกำลังอย่างน้อยวันละกี่ครั้ง

ที่มาของโครงงาน : เนื่องจากประชาชนในทุกประเทศประสบปัญหาในโรคอ้วนมากจึงต้องจัดทำโครงงานนี้ขึ้นเพื่อทำให้ประชาชนได้มีสุขภาพที่ดีและแข็งแรง

วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงการออกกำลังกาย

2. เพื่อให้คนไทยมีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี

โฆษณา

การออกกำลังกาย

Posted: กุมภาพันธ์ 22, 2011 in Uncategorized

การออกกำลังกาย การออกกำลังกายไม่ได้หมายถึงการต้องไปแข่งขันกีฬากับผู้อื่น แต่การออกกำลังกายเป็นการแข่งขันกับตัวเอง หลายคนก่อนจะออกกำลังกายมักจะอ้างเหตุผลของการไม่ออกกำลังกาย เช่น ไม่มีเวลา ไม่มีสถานที่ ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพ ปัญหาเกี่ยวกับอากาศ ทั้งหมดเป็นข้ออ้างที่จะไม่ออกกำลังกาย แต่ลืมไปว่าการออกกำลังกายอาจจะให้ผลดีมากกว่าสิ่งที่เขาเสียไป เป็นที่น่าดีใจว่าการออกกำลังให้สุขภาพดีไม่ต้องใช้เวลามากมาย เพียงแค่วันละครึ่งชั่วโมงก็พอ และก็ไม่ต้องใช้พื้นที่หรือเครื่องมืออะไร มีเพียงพื้นที่ในการเดินก็พอแล้ว การออกกำลังจะทำให้รูปร่างดูดี กล้ามเนื้อแข็งแรง ป้องกันโรคหัวใจ ป้องกันโรคกระดูกพรุน ป้องกันโรคอ้วน การออกกำลังกายทำให้ร่างกายสดชื่น มีพลังที่จะทำงานและต่อสู้กับชีวิต นอกจากนั้นยังสามารถลดความเครียดได้ด้วย

การออกกำลังกาย

Posted: กุมภาพันธ์ 9, 2011 in Uncategorized

Hello world!

Posted: กุมภาพันธ์ 9, 2011 in Uncategorized

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!